Hva er markedsverdi?

Betydningen av markedsverdi er verdien av en vare, et produkt eller en tjeneste, bestemt av tilbud og etterspørsel av markedet på et gitt tidspunkt. Dette er nettobeløpet som en selger kan få fra salg av tjenesten eller produktet. Annen definisjon av markedsverdi er det estimerte beløpet som en eiendom kan byttes for mellom en selger … Les mer

Kategorier M

Hva er balansen mellom nåværende overføringer?

Kontosaldoen er et regnskapsdokument som beskriver måten et land forholder seg til utlandet. Denne balansen er i sin tur delt inn i en serie undertyper: balansen mellom varer og tjenester, inntektsbalansen og balansen mellom løpende overføringer, som er den som omfatter nåværende transaksjoner som ikke krever en motpart (det vil si donasjoner, offentlig eller privat … Les mer

Kategorier B