Hva er arbeidslivet?

Arbeidsliv er den tiden en person har samlet seg i selskaper eller offisielle organer i løpet av sitt aktive liv. I Spania er alderen på personer i yrkesaktiv alder mellom 16 og 65 år.

For å kjenne jobbene du har gjort og tiden du har vært i dem, kan du be om en rapport om arbeidslivet. Denne rapporten er et offisielt dokument der du kan finne ut alle periodene der hver person har bidratt til sosial sikkerhet.

Dette dokumentet er veldig viktig når du ber om pensjon eller førtidspensjonering, siden du kan se det totale antallet dager som er bidratt i løpet av hele arbeidsperioden. Kjenn all informasjon om arbeidsliv og hvordan du kan be om det.