Gjeldsfinansiering

Gjeldsfinansiering er prosessen med å skaffe kapital ved å selge gjeldsinstrumenter til investorer. Den vanligste typen gjeldsinstrumenter er en obligasjon, som er et lån som skal betales tilbake med renter over en bestemt tidsperiode. Andre typer gjeldsinstrumenter inkluderer gjeldsbrev, veksler og sertifikater. Gjeldsfinansiering har en rekke fordeler fremfor andre typer finansiering, som for eksempel egenkapitalfinansiering. … Les mer

Hva er arbeidslivet?

Arbeidsliv er den tiden en person har samlet seg i selskaper eller offisielle organer i løpet av sitt aktive liv. I Spania er alderen på personer i yrkesaktiv alder mellom 16 og 65 år. For å kjenne jobbene du har gjort og tiden du har vært i dem, kan du be om en rapport om … Les mer

Kategorier A