Hva er arbeidslivet?

Arbeidsliv er den tiden en person har samlet seg i selskaper eller offisielle organer i løpet av sitt aktive liv. I Spania er alderen på personer i yrkesaktiv alder mellom 16 og 65 år. For å kjenne jobbene du har gjort og tiden du har vært i dem, kan du be om en rapport om … Les mer