Hva er et effektivt marked?

Effektive markeder er spesielt nyttige for agenter med størst tilstedeværelse i markedet. finansmarked. Et effektivt marked er et der prisene på eiendelene som er oppgitt i det gjenspeiler all informasjon som er tilgjengelig i markedet.

Agenter bruker informasjonen som finansielle eiendeler det gir dem å ta avgjørelser, så informasjonen blir innlemmet i prisen når den kommer.

Investorer har en tendens til å lete etter effektive markeder: jo mer effektive priser, jo bedre refleksjon av verdien på eiendelene og derfor større sikkerhet. I effektive markeder handler prisen på finansielle eiendeler på et rimelig nivå, og gjenspeiler virkelig reell verdi du har til enhver tid.

Det er imidlertid vanskelig, men ikke umulig å finne et marked som er fullt effektivt. Dette er egenskaper (vi ser dem nedenfor) som må følges med streng respekt.

Kjennetegn på effektive markeder

Når det gjelder egenskapene som definerer et effektivt marked, må vi fremheve følgende:

  • Informasjonen må være tilgjengelig for alle publikum. Det er markeder der visse brukere av noe informasjon er ekskludert, for å skape mangler.
  • Å kunne få tilgang til nødvendig informasjon trenger ikke å være en kostnad. Dette er spesielt knyttet til forrige punkt, siden det er tider når det er ment å utelate eller skjule informasjon for å "selge" til en god pris.
  • Prisene på produktene som konkurrerer i markedet må tilpasses informasjonen som mottas. I denne forstand spiller dårlig høst, dårlig vær eller ugunstig politisk situasjon mot markedseffektivitet.
  • Det må være et stort antall markedsaktører for at det skal være informasjonsflyt i det markedet.