Hva betales kontoer?

Leverandørgjeld er alle de gjeldene som et selskap eller en organisasjon har pådratt seg og som ennå ikke er betalt. De er gjeld direkte knyttet til aktiviteten som finner sted.

Begrepet leverandørgjeld indikerer at det er en gjeld med en kreditor og hvem må betale for det. Dette er vanligvis betalinger til leverandører for kjøp av råvarer for produksjon av produkter eller tjenester.

Mengden penger angitt av regnskapspliktige regnes som studiepoeng der bankene ikke vises. I de fleste tilfeller regnes de ikke som dårlig gjeld, men er kontoer som selskapet skylder og som ennå ikke er betalt fordi betalingsvilkårene er forhandlet om, for eksempel 60-dagers betaling.