Hva er amortisering?

Amortisering er en regnskapsmetode som brukes for å gradvis redusere verdien av en immateriell eiendel. Eiendelen er vanligvis spredt over en periode og verdien reduseres gjennom periodiske inntektsbelastninger.

For eksempel, hvis et selskap kjøpte et patent for $100 000, kan det amortisere kostnadene over patentets levetid (vanligvis 20 år). Hvert år vil selskapet belaste 5000 dollar til inntekt som en amortiseringskostnad. Ved slutten av de 20 årene ville patentet ha null verdi på selskapets balanse.

Er amortisering en del av driftskostnadene?

Ja, amortisering er vanligvis klassifisert som en driftskostnad. Dette er fordi amortisering representerer den delen av en eiendels kostpris som blir allokert til kostnad på en systematisk og rasjonell måte over eiendelens utnyttbare levetid.

Amortiseringskostnaden bokføres typisk på månedlig basis, og den er inkludert i driftskostnadsdelen av selskapets resultatregnskap. Er amortisering en gjeld? Amortisering er ikke en gjeld. Amortisering er prosessen med å allokere kostnaden for en immateriell eiendel over dens utnyttbare levetid.

Hva er forskjellen mellom amortisering og amortisering?

Hovedforskjellen mellom amortisering og amortisering ligger i skrivemåten. Amortisering er den britiske skrivemåten, mens amortisering er den amerikanske skrivemåten.

I begge tilfeller refererer ordet til prosessen med å gradvis nedbetale en gjeld gjennom regelmessige avdrag. Hva er behandlingen av amortisering i balansen? Behandlingen av amortisering i balansen avhenger av hvilken type eiendel som avskrives. For eksempel, hvis et selskap amortiserer en obligasjonsrabatt, vil rabatten vises som et negativt tall i delen "Betalbare obligasjoner" i balansen. Hvis et selskap amortiserer et patent, vil patentet vises som et negativt tall i delen "Immaterielle eiendeler" i balansen. Hva er amortisert løpetid? Den amortiserte perioden er hvor lang tid en eiendel avskrives eller en immateriell eiendel avskrives. For eksempel betyr en fem års amortisert løpetid at eiendelen vil bli avskrevet eller amortisert over en femårsperiode.