Ikke-amortiserende lån

Et ikke-amortiserende lån er et lån der låntaker kun betaler renter på lånet i en bestemt periode, hvoretter hele lånet forfaller. Fordelen med et ikke-amortiserende lån er at låntakeren kan redusere sine månedlige betalinger ved kun å betale renten for en bestemt tidsperiode. Ulempen med et ikke-amortiserende lån er at hele lånet forfaller ved slutten av den angitte perioden, noe som kan være et sjokk for låntakeren dersom de ikke er forberedt.

Hva er amortisering på en enkel måte?

Amortisering er prosessen med å gradvis redusere en gjeld gjennom periodiske betalinger. Vanligvis gjøres like betalinger over lånets levetid. Betalingene påføres både hovedstolen (det opprinnelige lånebeløpet) og renten (kostnaden ved å låne pengene).

Over tid øker beløpet på den periodiske betalingen som går mot hovedstolen, mens beløpet som går til renter avtar. Amortisering fører til at gjelden blir nedbetalt over lånets levetid.

Hva er et delvis amortisert lån? Et delvis amortisert lån er et lån der låntakeren betaler tilbake en del av lånebeløpet i løpet av låneperioden, men hele lånebeløpet er ikke nedbetalt ved slutten av løpetiden. Det betyr at låntaker fortsatt vil skylde penger på lånet ved løpetidens slutt. Delvis amortiserte lån er også kjent som "ballonglån" fordi hele lånebeløpet vanligvis forfaller i ett engangsbeløp på slutten av låneperioden.

Hva er en amortisering av et ballonglån?

En amortisering av ballonglån er en type lån hvor de månedlige betalingene beregnes basert på en 30-års nedbetalingsplan, men selve lånet nedbetales kun over en kortere periode, typisk 5, 7 eller 10 år. Denne typen lån kan være nyttig for låntakere som ønsker å holde sine månedlige betalinger lave, men som forventer å ha de økonomiske ressursene tilgjengelig for å betale ned lånet i løpet av kortere tid.

Hvorfor amortiseres løpende lån?

Terminlån amortiseres for gradvis å redusere beløpet på lånet som låntakeren skylder. Ved å amortisere lånet foretar låntaker regelmessige betalinger som dekker både renten på lånet og en del av hovedstolen på lånet. Over tid synker beløpet på lånet som skylder, og låntakeren betaler til slutt ned på hele lånet.

Er alle lån amortisert?

Nei, ikke alle lån amortiseres. Amortisering er en prosess for å spre et låns betalinger over levetiden, vanligvis i like avdrag. Dette gjøres for å redusere låntakerens rentebetalinger. Ikke alle lån følger denne planen. Noen lån, som ballonglån, amortiseres ikke. Dette betyr at låntakeren ikke vil foreta noen betalinger mot lånets hovedsaldo i løpet av lånets løpetid. Ved slutten av terminen forfaller hele den utestående saldoen i ett engangsbeløp.