Home Affordable Modification Program (HAMP)

Home Affordable Modification Program (HAMP) var et statlig sponset program designet for å hjelpe huseiere som sliter med å unngå tvangssalg. HAMP tilbød økonomiske insentiver til boliglånstjenester og investorer for å oppmuntre dem til å endre boliglån på en måte som reduserte månedlige betalinger for låntakere.

Kvalifiserte huseiere kan få en endring i boliglånet som vil senke deres månedlige betalinger til et rimelig nivå. For å være kvalifisert for HAMP, måtte låntakere oppfylle visse kriterier, inkludert å ha en økonomisk motgang og være i fare for foreclosure. HAMP-modifikasjoner var tilgjengelige for boliglån med hovedsaldo på opptil $729 750 på primærboliger.

Programmet ble opprettet i 2009 som en del av regjeringens svar på subprime-lånekrisen, og det ble senere utvidet flere ganger. Fra desember 2016 hadde HAMP hjulpet mer enn 1,3 millioner huseiere med å unngå tvangssalg.

Kan jeg kjøpe et annet hus etter en låneendring? Ja, du kan kjøpe et annet hus etter en låneendring, selv om det kan være noen begrensninger avhengig av vilkårene i endringsavtalen din. Noen modifikasjonsavtaler krever for eksempel at du bor i boligen i en viss periode før du kan selge den eller refinansiere. Andre kan ikke tillate deg å ta opp ytterligere lån mot eiendommen. Du bør sjekke vilkårene i avtalen din for å se om det er noen restriksjoner på å kjøpe en annen eiendom.

Er det et føderalt program som vil betale ned på boliglånet mitt?

Det er ikke noe føderalt program som vil betale ned på boliglånet ditt. Imidlertid er det flere offentlige programmer som kan hjelpe deg med boliglånsbetalingene dine. Disse inkluderer programmet Making Home Affordable, Home Affordable Modification Program og Home Affordable Refinance Program. Du kan lære mer om disse programmene ved å besøke nettstedet til U.S. Department of Housing and Urban Development. Kan jeg selge hjemmet mitt etter en HAMP-endring? Ja, du kan selge hjemmet ditt etter en HAMP-endring. Du må imidlertid varsle serviceleverandøren og få godkjenning fra dem først. Hvis du selger boligen din uten å få godkjenning, kan du være i strid med endringsavtalen og risikere straffer. Hva skjer etter prøveperioden med HAMP? Etter prøveperioden for HAMP endres låntakerens månedlige betalinger permanent for å gjøre dem rimeligere. Vilkårene for endringen kan inkludere en lavere rente, forlenget tilbakebetalingstid og/eller avdrag på hovedstolen. Er HAMP fortsatt tilgjengelig i 2022? Ja, HAMP er fortsatt tilgjengelig i 2022. Programmet er forlenget til 31. desember 2022.