Garantert obligasjon

En garantert obligasjon er en type obligasjon som betaler periodiske rentebetalinger og er støttet av en tredjepartsgaranti. Dette betyr at dersom utstederen av obligasjonen misligholder sine rentebetalinger, vil tredjeparten gå inn og foreta betalingene på vegne av utstederen. Tredjepartsgarantien gjør disse obligasjonene mye mindre risikable enn ikke-garanterte obligasjoner, og det er derfor de vanligvis tilbyr lavere renter.

Hva er 3 typer vanlige obligasjoner?

1. Bedriftsobligasjoner utstedes av selskaper for å skaffe midler til ulike formål, for eksempel utvidelser, utvikling av nye produkter eller oppkjøp. Vilkårene for selskapsobligasjoner kan variere sterkt, avhengig av de økonomiske behovene til det utstedende selskapet.

2. Statsobligasjoner utstedes av nasjonale myndigheter for å finansiere deres drift og utgifter. Vilkårene for statsobligasjoner er vanligvis mye lengre enn selskapsobligasjoner, og rentebetalingene er ofte garantert av den utstedende staten.

3. Kommunale obligasjoner utstedes av statlige og lokale myndigheter for å finansiere ulike offentlige prosjekter, som infrastrukturutvikling, skoler og sykehus. Vilkårene for kommunale obligasjoner er vanligvis kortere enn statsobligasjoner, og rentebetalingene er ofte fritatt for føderal inntektsskatt.

Hva er de 5 typene obligasjoner?

1. Treasury Obligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av den føderale regjeringen og anses å være den sikreste typen obligasjoner. De har vanligvis løpetider på 10 år eller lenger og tilbyr en fast rente.

2. Kommunale obligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av statlige og lokale myndigheter og er vanligvis fritatt for føderale, statlige og lokale skatter. De har vanligvis løpetider på 10 år eller lenger og tilbyr en fast rente.

3. Bedriftsobligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av selskaper og anses å være mer risikable enn statsobligasjoner. De har vanligvis løpetider på 5 år eller lenger og tilbyr en fast rente.

4. Mortgage-Backed Securities: Dette er obligasjoner som er støttet av en pool av boliglån og anses å være ganske trygge. De har vanligvis løpetider på 5 år eller lenger og tilbyr en fast rente.

5. Høyrenteobligasjoner: Dette er obligasjoner som anses å være mer risikofylte enn andre typer obligasjoner og gir en høyere rente. De har vanligvis løpetider på 5 år eller mindre. Er obligasjonsavkastningen garantert? Svaret på dette spørsmålet er både ja og nei. Mens rentebetalingene på obligasjoner er garantert, vil prisen på obligasjonen svinge basert på endringer i rentene. Dette betyr at hvis du selger obligasjonen din før den forfaller, kan det hende du ikke får tilbake hele beløpet av den opprinnelige investeringen.

Hva er de 7 typene obligasjoner?

De 7 typene obligasjoner er:

1. Bedriftsobligasjoner
2. Statsobligasjoner
3. Kommunale obligasjoner
4. Statsobligasjoner
5. Nullkupongobligasjoner
6. Høyrenteobligasjoner * * 7. Konvertible obligasjoner

Hva er ulike typer garantier?

Ulike typer garantier inkluderer:

1. Rentegaranti: En bank eller annen finansinstitusjon godtar å betale en spesifisert rente på et innskudd for en viss tidsperiode.

2. Hovedgaranti: En bank eller annen finansinstitusjon godtar å returnere hele beløpet av et innskudd ved forfall.

3. Sikkerhetsgaranti: En bank eller annen finansinstitusjon samtykker i å bruke en spesifisert eiendel som sikkerhet for et lån.

4. Betalingsgaranti: En bank eller annen finansinstitusjon godtar å foreta innbetalinger på et lån i tilfelle låntaker misligholder.

5. Kredittgaranti: En bank eller annen finansinstitusjon samtykker i å gi kreditt til en låntaker i tilfelle låntaker misligholder et lån.

6. Pantegaranti: En bank eller annen finansinstitusjon godtar å yte boliglånsfinansiering til en låntaker i tilfelle låntaker misligholder et lån.

7. Forsikringsgaranti: Et forsikringsselskap godtar å betale et spesifisert beløp ved dekket tap.