Forstå merkevareutvidelse

En merkevareutvidelse er når et selskap bruker et eksisterende merkenavn for å lansere et nytt produkt. Det nye produktet kan være relatert eller ikke relatert til selskapets eksisterende produktlinje. Merkeutvidelse kan være en kostnadseffektiv måte å gå inn i et nytt marked eller produktkategori fordi selskapet kan utnytte egenkapitalen til sitt eksisterende merkenavn.

Det er flere risikoer forbundet med utvidelse av merkevaren, for eksempel utvanning av merkevareegenskapen, forvirring av forbrukere og skade på merkevarens omdømme. Derfor er det viktig for bedrifter å vurdere nøye om merkevareutvidelse er riktig strategi for dem.

En måte å redusere risikoen ved utvidelse av merkevaren er å bruke en undermerkestrategi, der det nye produktet lanseres under et annet merkenavn som fortsatt er tydelig knyttet til hovedmerket. For eksempel, da Coca-Cola lanserte sin linje med flaskevann, gjorde det det under undernavnet "Dasani".

En annen måte å redusere risikoen ved merkevareutvidelse er å bruke en co-branding-strategi, der det nye produktet lanseres i samarbeid med et annet merke. Dette kan bidra til å redusere risikoen for å skade hovedmerkets omdømme, samt gi en mulighet til å nå en ny kundebase.

Hva er de ulike elementene i merkevareutvidelse?

Det er mange elementer å vurdere når du utvikler en merkevareutvidelsesstrategi. Den første er å klart definere kjerneverdiene og egenskapene til merkevaren. Disse bør kommuniseres til alle ansatte, slik at de er klar over merkevarens posisjonering og kan bidra til å opprettholde omdømmet.

Når kjerneverdiene er etablert, er neste trinn å velge riktig produkt eller tjeneste å utvide merkevaren til. Dette bør være noe som er komplementært til det eksisterende merket og som vil appellere til det samme målmarkedet. Det er også viktig å sikre at det nye produktet eller tjenesten kan leveres med samme kvalitet og service som kundene har kommet til å forvente av merkevaren.

Når produktet eller tjenesten er valgt, er neste trinn å utvikle en markedsføringsplan som vil støtte lanseringen av det nye tilbudet. Dette bør inkludere elementer som reklame, PR og kampanjer. Det er også viktig å vurdere hvordan den eksisterende kundebasen vil bli gjort oppmerksom på det nye produktet eller tjenesten, og hvilke insentiver som kan tilbys for å oppmuntre dem til å prøve det ut.

Til slutt er det viktig å overvåke ytelsen til merkeutvidelsen når den har blitt lansert. Dette inkluderer sporing av salg, kundetilfredshetsnivåer og merkevarebevissthet. Justeringer av strategien kan være nødvendig basert på oppnådde resultater.

Hva er de to klassifiseringene av merkeutvidelser?

Det finnes to typer merkeutvidelser:

1. Horisontale utvidelser
2. Vertikale utvidelser

1. Horisontale utvidelser:

Horisontale utvidelser er når en bedrift lager et nytt produkt som ligner deres eksisterende produkter. For eksempel, hvis et selskap som selger biler lager en ny bilmodell, vil det være en horisontal utvidelse.

2. Vertikale utvidelser:

Vertikale utvidelser er når et selskap lager et nytt produkt som er relatert til deres eksisterende produkter. For eksempel, hvis et selskap som selger biler lager en ny type bil, vil det være en vertikal utvidelse.

Hva er nøkkelbegrepene knyttet til merkevare og merkevarebygging?

Det er mange nøkkelbegreper knyttet til merkevare og merkevarebygging. Her er noen av de viktigste:

Merkeidentitet: Dette er det generelle utseendet og følelsen til et merke, inkludert navn, logo, slagord og andre visuelle elementer.

Merkevareegenskap: Dette er verdien av en merkevare, basert på faktorer som kundelojalitet, navngjenkjenning og positive assosiasjoner.

Merkevarebevissthet: Dette er hvor godt kunder gjenkjenner og husker et merke.

Merkelojalitet: Dette er når kunder konsekvent velger et bestemt merke fremfor andre.

Merkevareposisjonering: Dette er hvordan en merkevare er posisjonert i markedet, med tanke på målgruppe, prising og plassering i forhold til konkurrenter.