Kjøpers markedsdefinisjon

Et kjøpers marked er definert som et marked der det er et overskudd av kjøpere i forhold til selgere, noe som resulterer i lavere priser. Hvilken grad kreves for å være kjøper? For å være kjøper trenger man ikke noen spesifikk grad. Imidlertid har kjøpere vanligvis en grad i business, økonomi eller et relatert felt. … Les mer

Forstå lagerreserve

Beholdningsreserve er den delen av beholdningen som er satt til side for å dekke potensielle risikoer, som foreldelse, skade eller tyveri. Størrelsen på reserven bestemmes av selskapets risikotoleranse og estimert kostnad for risikoene. Lagerreserven er en nøkkelkomponent i lagerstyring og kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps regnskap. Hvordan beregnes GAAP-beholdningsverdien? Varebeholdningsvurdering under GAAP … Les mer