Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er en kontraktsklausul som gir en part mulighet til å inngå en forretningstransaksjon med en annen part før denne får lov til å inngå en tilsvarende transaksjon med en tredjepart. Forkjøpsretten gir innehaveren mulighet til å matche ethvert tilbud som motparten mottar fra en tredjepart. Er forkjøpsrett et alternativ? En forkjøpsrett er ikke et alternativ. Det er en avtalefestet rettighet som gir en part mulighet til å inngå kontrakt med en annen part før denne kan inngå kontrakt med en tredjepart.

Hva er en rett til første titt?

En første titt er en avtalefestet rettighet som gir en part mulighet til å vurdere og potensielt matche et forslag fra en tredjepart før denne tredjeparten kan henvende seg til andre parter. Denne retten brukes ofte i forbindelse med forretningsavtaler, der ett selskap kanskje vil ha den første sjansen til å vurdere en potensiell avtale før konkurrentene. Hva er retten til siste avslag? Retten til siste avslag er en avtalerett som gir en part mulighet til å inngå en transaksjon med en annen part før denne får lov til å inngå en lignende transaksjon med en tredjepart. Denne retten utøves typisk når parten som innehar rettigheten mener at tredjeparten ikke er så kvalifisert eller dyktig som de er, og derfor ville de vært dårligere dersom de ikke fikk muligheten til å matche tilbudet.

Hva er forskjellen mellom ROFR og rofo?

ROFR står for «forkjøpsrett». Det er en type klausul som ofte er inkludert i kontrakter, som gir den ene parten rett til å matche tilbud fra en tredjepart til den andre parten.

La oss for eksempel si at selskap A har en kontrakt med selskap B som inkluderer en ROFR-klausul. Hvis selskap C kommer og gir et tilbud om å kjøpe selskap B, vil selskap A ha rett til å matche det tilbudet. Hvis det velger å la være, kan selskap B selge til selskap C.

Rofo er derimot et akronym som står for "rett til første tilbud." Dette ligner på en ROFR-klausul, men med noen få viktige forskjeller.

For det første, med en ROFO-klausul, skal den som har førstetilbudsrett gis mulighet til å gi tilbud før en eventuell tredjepart henvendes. Så, i vårt eksempel ovenfor, kunne ikke selskap C gi et tilbud til selskap B før selskap A hadde fått sjansen til å gjøre det først.

For det andre, en ROFO-klausul gjelder generelt bare tilbud om å selge hele virksomheten, mens en ROFR-klausul kan gjelde for alle typer tilbud (f.eks. for å kjøpe eiendeler, kjøpe aksjer osv.).

For det tredje er en ROFO-klausul generelt ikke gjenkallelig, noe som betyr at når den først er inkludert i en kontrakt, kan ikke parten med første tilbud frasi seg denne retten. En ROFR-klausul er derimot ofte oppsigelig, noe som betyr at parten kan velge å frasi seg retten til å matche eventuelle tilbud.

Til slutt er det verdt å merke seg at ROFR- og ROFO-klausuler ikke alltid utelukker hverandre - i noen tilfeller kan en kontrakt inkludere begge. Hva er en Rofer? En taktekker er en håndverker som har spesialisert seg på takkonstruksjon. Taktekkere installerer, reparerer og erstatter tak på boliger og andre strukturer. De kan også installere takrenner, nedløp og takbeslag for å forhindre lekkasjer.