Europeisk opsjonsdefinisjon

En europeisk opsjon er en type derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdatoen. Den underliggende eiendelen kan være en aksje, råvare, valuta, indeks eller rente. Europeiske opsjoner er den mest populære typen … Les mer

Definisjon av driftskostnader og hvordan det sammenlignes med kapitalutgifter

Driftsutgifter er de utgiftene som påløper i den daglige driften av en virksomhet. De inkluderer ting som husleie, verktøy, lønn og kontorrekvisita. Driftskostnader er forskjellige fra kapitalutgifter, som er kostnader som påløper ved anskaffelse eller forbedring av langsiktige eiendeler. Kapitalutgifter er vanligvis ikke fradragsberettiget for skatteformål, mens driftsutgifter vanligvis er det. Hva er en kapitalutgift … Les mer