Euribor

Euribor er hastigheten som bankene låner hverandre penger på interbank-euromarkedet. Det er den offisielle referanseindeksen som anbefales av Bank of Spain for huslån og forbruk. Det er den mest brukte verdien for pantelån. For å beregne Euribor hver dag, blir de 26 hovedbankene som opererer i Europa bedt om å sende sine nåværende renter. Basert … Les mer