Distressed Securities

Distressed securities er verdipapirer til selskaper som er i økonomisk nød. De kan stå i fare for konkurs eller allerede være konkurs. Nødlidende verdipapirer kan være obligasjoner, lån eller aksjer. Hva er et nødlidende produkt? Et nødlidende produkt er et verdipapir eller annet finansielt instrument som står i fare for mislighold. Distressed produkter selges vanligvis med rabatt til pålydende verdi for å lokke kjøpere. Rabattene som tilbys på nødlidende produkter kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av nøden. For eksempel kan et selskap som står overfor konkurs tilby sine obligasjoner med en rabatt på 50 % eller mer.

Hva er et nødlidende fond?

Et nødlidende fond er en type investeringsfond som investerer i nødlidende eiendeler. Nødlidende eiendeler er vanligvis definert som eiendeler som er i eller nær konkurs, eller som på annen måte gir dårligere resultater.

Målet med et nødlidende aktivafond er å generere avkastning ved å dra nytte av feilprisingen av disse aktivaene. Fondsforvalteren mener med andre ord at eiendelene i dag er undervurdert, og at de etter hvert vil komme seg og nå sin fulle verdi.

Det finnes en rekke ulike strategier som kan brukes til å investere i nødlidende eiendeler. Det vanligste er å kjøpe eiendelene direkte fra selskapet eller fra en annen investor.

En annen strategi er å gi finansiering til selskapet i bytte mot en eierandel i selskapet eller for en egenkapitalposisjon. Dette kan gjøres gjennom en rekke mekanismer, for eksempel å gi lån, investere i preferanseaksjer eller investere i warrants.

Til slutt, noen nødlidende aktivafond har en aktivistisk tilnærming, og forsøker å påvirke ledelsen av selskapet for å forbedre den økonomiske situasjonen.

Nødlidende aktivafond kan være høyrisikoinvesteringer, men de kan også tilby potensial for høy avkastning.

Hva er økonomisk belastning?

Økonomisk belastning er presset som et selskap eller enkeltperson føler når de prøver å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dette kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert høye renter, uventede utgifter eller redusert inntekt. Økonomisk belastning kan føre til en rekke problemer, som forsinkede betalinger, mislighold av lån eller til og med konkurs.

Hvordan verdsetter du nødlidende eiendeler?

Det første trinnet er å identifisere eiendelen som nødlidende. Dette gjøres vanligvis ved å se på faktorer som selskapets økonomiske situasjon, operasjonelle resultater og forretningsmiljø.

Når eiendelen er identifisert som nødlidende, er neste trinn å bestemme eiendelens virkelige verdi. Dette kan gjøres ved hjelp av en rekke verdsettingsmetoder, for eksempel en diskontert kontantstrømanalyse eller en sammenlignende markedsanalyse.

Når virkelig verdi av eiendelen er bestemt, er neste trinn å forhandle en kjøpesum med selgeren. Dette kan være en vanskelig prosess, da selger kan være uvillig til å akseptere en lavere pris enn det de mener eiendelen er verdt.

Når en kjøpspris er avtalt, er det siste trinnet å fullføre transaksjonen og overta eierskapet til eiendelen.

Hva er en nødlidende portefølje?

En nødlidende portefølje er en portefølje av investeringer som står i fare for mislighold. Disse investeringene kan være i form av obligasjoner, lån eller andre gjeldsinstrumenter. Nødlidende porteføljer opprettes ofte av investorer som ønsker å tjene på den potensielle misligholdelsen av disse investeringene.