Ufrivillig konkurs Definisjon

Ufrivillig konkurs er en juridisk prosess der en skyldners kreditorer tvinger skyldneren til å gå konkurs. Den vanligste årsaken til at kreditorer tvinger en debitor til å gå konkurs er fordi skyldneren har unnlatt å betale på gjelden sin. Når en debitor tvinges til å gå konkurs, selges eiendelene deres og inntektene brukes til å betale ned på debitors kreditorer.

Hva får noen til å gå konkurs?

Den vanligste årsaken til å gå konkurs er manglende evne til å betale gjeld. Dette kan skyldes en rekke årsaker, for eksempel tap av jobb, medisinske regninger eller skilsmisse. Noen ganger går folk konkurs som en måte å unngå foreclosure på hjemmet deres.

Hva taper du hvis du erklærer deg konkurs? Hvis du erklærer deg konkurs, kan du miste noen av dine personlige eiendeler, da de kan bli solgt for å betale tilbake kreditorene dine. Du kan også miste boligen din hvis du har egenkapital i den. I tillegg vil kredittpoengsummen din bli negativt påvirket, noe som gjør det vanskelig å få lån eller kredittlinjer i fremtiden. Til slutt kan du bli forbudt å ha visse typer jobber, for eksempel i finanssektoren.

Hvilke av de følgende kravene må oppfylles for at kreditorer skal sende inn en ufrivillig konkursbegjæring i henhold til kapittel 7 i den føderale konkurskoden?

For å sende inn en ufrivillig konkursbegjæring under kapittel 7 i den føderale konkurskoden, må følgende krav være oppfylt:

1. Debitor må være en person, et partnerskap eller et selskap.

2. Skyldneren må være insolvent på det tidspunkt begjæringen inngis.

3. Skyldneren må ha begått en konkurshandling innen de foregående seks måneder.

4. Debitor må ha mer enn 12 kreditorer.

5. Minst tre av kreditorene må ha gyldige krav mot debitor på til sammen minst $5.950.

Hva skjer når noen erklærer seg konkurs?

Når noen erklærer seg konkurs, forteller de i hovedsak retten at de ikke er i stand til å betale tilbake gjelden sin. Retten vil da oppnevne en bobestyrer som skal føre tilsyn med den enkeltes økonomi og samarbeide med kreditorer for å komme opp med en nedbetalingsplan. Hvis planen godkjennes, vil den enkelte foreta utbetalinger til bobestyreren som deretter deler ut pengene til kreditorene. Hvis planen ikke blir godkjent, kan den enkelte bli pålagt å avvikle eiendelene sine for å betale tilbake gjelden.

Hvordan tvinger du frem en ufrivillig konkurs?

Prosessen med å tvinge en ufrivillig konkurs igangsettes ved innlevering av en begjæring til skifteretten av en eller flere kreditorer til skyldneren. Begjæringen må hevde at skyldneren generelt ikke betaler sin gjeld etter hvert som den forfaller og derfor er insolvent. Dersom retten finner at skyldneren er insolvent, vil den pålegge skyldneren å inngi en konkursbegjæring innen et visst tidsrom. Dersom skyldneren ikke gjør det, vil retten oppnevne en bobestyrer til å føre tilsyn med skyldnerens eiendeler og for å administrere konkursboet.