Definisjon av skattebetaler

I regnskap er skattepliktige den som må møte en skatteplikt, det være seg en fysisk person eller en juridisk person. Det vil si at han er den som genererer det faktum eller den handlingen han senere vil bli tvunget til å betale skatt for.

I tilfelle av en virksomhet og merverdiavgift eller merverdiavgift, hvem er skattebetaleren: selskapet eller hvem foretar anskaffelsen? I dette spesifikke tilfellet er den avgiftspliktige personen selskapet, men det er kunden som betaler avgiften. Det vil si at avgiftsplikten er selskapet som selger produktet (ifølge loven må det bruke tilsvarende% moms) av den grunn er det en avgiftspliktig person, men senere indirekte er den som betaler avgiften kunden.

Men dette er ikke tilfelle i alle tilfeller, for eksempel når et hus kjøpes, tilsvarer skattebetaleren kjøperen, som frivillig tilegner seg plikten til å betale en skatt i bytte for å anskaffe en eiendel, i dette tilfellet et hjem eid.

På dette punktet er det også viktig å vite forskjellen mellom skattyter og skattyter siden det er to sparebetingelser Helt forskjellig.