Hva er en omvendt aksjesplitt?

En omvendt aksjesplitt er når et selskap reduserer antall utestående aksjer ved å konsolidere dem til et mindre antall aksjer. For eksempel, hvis et selskap har 1000 utestående aksjer og gjør en 1-til-2 omvendt aksjesplitt, vil det ha 500 utestående aksjer etter splittelsen. Hovedårsaken til at selskaper reverserer aksjesplitter er å øke aksjekursen. Hvis et … Les mer

Definisjon av skattebetaler

I regnskap er skattepliktige den som må møte en skatteplikt, det være seg en fysisk person eller en juridisk person. Det vil si at han er den som genererer det faktum eller den handlingen han senere vil bli tvunget til å betale skatt for. I tilfelle av en virksomhet og merverdiavgift eller merverdiavgift, hvem er … Les mer

Kategorier P