Definisjon av salgsprisavvik

Salgsprisavvik er beløpet som inntekten fra faktisk salg overstiger eller faller under inntekten som ville blitt generert hvis salget hadde skjedd til målprisen. Med andre ord, det er forskjellen mellom inntektene generert av faktisk salg og inntekten som ville blitt generert hvis disse salgene hadde blitt gjort til målprisen.

Det er to hovedårsaker til at salgsprisavvik kan oppstå:

1. Blandingen av solgte produkter kan være forskjellig fra det som opprinnelig var planlagt. For eksempel, hvis et selskap planla å selge 100 enheter av produkt A og 50 enheter av produkt B, men endte opp med å selge 80 enheter av produkt A og 70 enheter av produkt B, ville salgsmiksavviket være +20 (80-100) ) for produkt A og +20 (70-50) for produkt B.

2. Prisen som produktene faktisk selges til kan være forskjellig fra målprisen. For eksempel, hvis et selskap planla å selge 100 enheter av produkt A til en pris på $10 per enhet, men endte opp med å selge disse 100 enhetene til en pris på $9 per enhet, vil salgsprisavviket være -$100 (100*( $10-$9)).

Salgsprisavvik kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps bunnlinje, og derfor er det viktig for ledere å være klar over potensielle årsaker og ta skritt for å minimere det. Hva er formelen for salgspris? Salgsprisen på en vare eller tjeneste er prisen som selgeren er villig til å selge den til.

Hva er formelen for salgspris med eksempel?

Formelen for salgspris er ganske enkel:

Salgspris = Varekostnad + fortjeneste

La oss for eksempel si at du er en forhandler som kjøper en widget fra en produsent for $10. Du vil tjene en fortjeneste på $5 på hver widget du selger, så du vil sette salgsprisen til $15.

Hva er de tre viktigste salgsavvikene?

Det er tre hovedtyper av salgsavvik: pris, mengde og blanding.

Prisavvik er forskjellen mellom den faktiske salgsprisen på et produkt og forventet salgspris. Kvantumsavvik er differansen mellom det faktiske antallet solgte enheter og forventet antall solgte enheter. Blandevarians er forskjellen mellom den faktiske blandingen av solgte produkter og den forventede blandingen av solgte produkter. Hva kalles også varians? Varians kalles også variabilitet, spredning eller spredning.

Hva er formelen for salgsprisavvik?

I mikroøkonomi er salgsprisavviket differansen mellom faktisk salgspris og forventet salgspris. Forventet salgspris er prisen som ville vært forventet dersom markedsforholdene hadde vært normale. Salgsprisavviket uttrykkes vanligvis i prosent.

Salgsprisavviket kan være forårsaket av mange forskjellige faktorer, inkludert endringer i etterspørselen etter produktet, endringer i tilbudet av produktet, endringer i prisen på substitutter eller komplementære produkter, og endringer i de generelle økonomiske forholdene .