Definisjon av salgsprisavvik

Salgsprisavvik er beløpet som inntekten fra faktisk salg overstiger eller faller under inntekten som ville blitt generert hvis salget hadde skjedd til målprisen. Med andre ord, det er forskjellen mellom inntektene generert av faktisk salg og inntekten som ville blitt generert hvis disse salgene hadde blitt gjort til målprisen. Det er to hovedårsaker til at … Les mer