Definisjon av konkurs

Konkurs forstås som den juridiske situasjonen der en person, et selskap eller en institusjon ikke kan innfri betalinger de må betale til kreditorene sine, siden disse er høyere enn de økonomiske ressursene de har (eiendeler). Personen, enten det er fysisk eller lovlig, som ikke kan påta seg disse utbetalingene, er kjent som "mislykket" eller "konkurs". … Les mer

Kategorier K

Hva er aksjer?

Definisjonen av varelager refererer til varene et selskap har til rådighet for transformasjon, innlemmelse i produksjonsprosessen eller salg. Aksjer er også kjent med begrepet aksje. Konseptet med varebeholdninger er integrert i omløpsmidlene til et selskap. Ethvert selskap må ha en serie produkter eller varer for å levere sine tjenester eller for å utvikle sin produktive … Les mer