Definisjon av Holding

Det er kjent som et holdingselskap (holdingselskap eller morselskap) organisasjonen eller gruppen av selskaper der et av dem eier alle eller de fleste aksjene i et annet selskap eller selskap med sikte på å utøve total kontroll over det. Det er beholdninger som er opprettet ved hjelp av banker og andre finansielle enheter, familie eiendeler eller statlige selskaper.

Holdingselskaper eier med andre ord andelene i andre selskaper for å maksimere inntektene sine gjennom kursgevinster, uten å gripe inn i produksjonen av varer og tjenester til selskapene de deltar i.

Fordeler med en bedrift

Opprettelsen av et holdingselskap har både forretningsmessige og skattemessige fordeler. Vi gjennomgår noen av fordelene ved de viktigste holdingselskapene:

  • Tillater å nå flere markedssektorer
  • Gir større integrering for å utøve kontroll over alle deler av produktet eller levetiden
  • Fjern skatt og økonomiske ulemper for grupper av selskaper
  • Tillater utvidelse gjennom fraksjonelt eierskap i forskjellige selskaper
  • Diversifiser ansvar
  • Det lar deg kontrollere et selskap uten å måtte ha hele kapitalen

Kjenn all informasjon om holder og dens egenskaper slik at du kan bestemme om du er interessert i å bruke denne styringsmodellen for din virksomhet.