Definisjon av arbitrasje med dekket rente

Dekket rentearbitrage er en type Forex-arbitrage som innebærer å utnytte avvik i rentenivået mellom to forskjellige valutapar. For å utføre en dekket rentearbitrasjehandel, vil en trader kjøpe en valuta med høyere rente og samtidig selge en valuta med lavere rente. Handelen ville deretter bli holdt til rentedifferansen mellom de to valutaene konvergerte, på hvilket tidspunkt … Les mer

Hva er en mangel?

En mangel oppstår når skattemyndighetene bestemmer at du skylder ekstra skatt. En mangelmelding vil bli sendt til deg hvis skattemyndighetene mener at du har for lite betalt skatt. Varselet vil inneholde størrelsen på mangelen og hvordan du kan betale det skyldige beløpet. Hva betyr underskuddsøkning i skatter? Hvis du skylder skatt og ikke kan betale … Les mer