Cyberslacking

Cyberslacking er handlingen med å bruke arbeidstid til personlige formål, som å surfe på internett, handle eller sjekke sosiale medier. Det kan også referere til å bruke arbeidsressurser for personlig vinning, for eksempel å skrive ut personlige dokumenter eller foreta personlige telefonsamtaler. Cyberslacking kan føre til redusert produktivitet og kan være kostbart for bedrifter hvis det ikke administreres riktig.

Det er noen måter å forhindre eller motvirke cyberslacking. Den ene er å sette klare forventninger til ansattes internettbruk. Dette kan gjøres ved å lage en policy som skisserer hva som er og ikke er akseptabelt. En annen måte å motvirke cyberslacking på er å overvåke ansattes internettbruk og iverksette tiltak hvis det ser ut til at de bruker for mye tid på personlige aktiviteter. Til slutt kan du gi ansatte alternativer til personlig internettbruk i arbeidstiden, for eksempel pauserom med TV eller spill, eller barnepass på stedet.

Hva er et eksempel på ekstranett?

Et ekstranett er et privat nettverk som bruker Internett til å dele deler av et selskaps informasjon eller drift på en sikker måte med leverandører, kunder eller andre virksomheter. Et ekstranett kan for eksempel brukes for å gi leverandører sikker tilgang til en bedrifts ordre- og lagerinformasjon.

Ekstranett opprettes ofte ved å sette opp et virtuelt privat nettverk (VPN). En VPN bruker kryptering og andre sikkerhetstiltak for å lage en privat "tunnel" mellom to datamaskiner over det offentlige Internett. Denne tunnelen brukes til å transportere data sikkert mellom de to datamaskinene. Hva er intranett på en enkel måte? Et intranett er et datanettverk som kun brukes av en organisasjons ansatte. Et intranett inneholder ofte konfidensiell informasjon som ikke er ment å bli sett av personer utenfor organisasjonen.

Hvordan håndterer du cyberloafing?

Det er noen få ting du kan gjøre for å administrere cyberloafing i den lille bedriften din. Først må du sørge for at du har en klar policy på plass som skisserer hva som er og ikke er akseptabel bruk av selskapets tid og ressurser. Sørg for at alle ansatte er klar over denne policyen og forstår konsekvensene av å bryte den.

Deretter overvåker ansattes internettbruk. Dette kan gjøres via bedriftens brannmur eller ved å bruke programvare som sporer ansattes internettaktivitet. Hvis du ser ansatte engasjere seg i aktiviteter som ikke er arbeidsrelaterte, snakk med dem om det. La dem vite at denne oppførselen ikke er akseptabel og at de må slutte å gjøre det.

Til slutt, iverksett tiltak hvis ansatte fortsetter å engasjere seg i cyberloafing. Dette kan bety å gi dem en advarsel, legge ned lønnen eller til og med sparke dem. Det avhenger av alvorlighetsgraden av lovbruddet og bedriftens retningslinjer.

Hva er cyber loaf?

Cyber ​​loafing er handlingen å kaste bort tid på internett mens du er på jobb. Dette kan ha mange former, for eksempel å surfe på sosiale medier, handle på nettet eller spille spill. Cyber ​​loafing kan være en stor produktivitetsdreper på arbeidsplassen, siden det lett kan føre til at ansatte bruker timer på internett i stedet for å jobbe.

Det er noen måter å bekjempe cyber loafing på arbeidsplassen. For det første kan arbeidsgivere lage retningslinjer som begrenser eller forbyr internettbruk i arbeidstiden. For det andre kan arbeidsgivere overvåke ansattes internettbruk og iverksette tiltak hvis de ser overdreven cyber loafing. Endelig kan arbeidsgivere gi ansatte mer interessante og engasjerende arbeidsoppgaver som vil avskrekkende dem fra cyber loafing.

Hvordan hindrer du ansatte fra å bruke Internett på jobben?

Det er noen forskjellige måter du kan gå for å stoppe ansatte fra å bruke internett på jobben. Den første måten er ganske enkelt å blokkere tilgangen til enkelte nettsteder som du anser for å være upassende for arbeid. Dette kan gjøres gjennom bedriftens internettruter eller brannmur. Du kan også bruke programvare som blokkerer tilgang til visse nettsteder på alle datamaskiner på kontoret.

En annen måte å stoppe ansatte fra å bruke internett på jobben er å overvåke internettbruken deres. Dette kan gjøres gjennom bedriftens nettverksadministrator eller ved å bruke programvare som sporer internettbruk. Hvis du ser at en ansatt bruker mye tid på ikke-arbeidsrelaterte nettsteder, kan du snakke med dem om det og advare dem om at de kan bli utsatt for disiplinærtiltak hvis de fortsetter å gjøre det.

endelig kan du sette opp en bedriftspolicy som forbyr bruk av internett til personlig bruk i arbeidstiden. Hvis du har denne policyen på plass, kan du minne ansatte om den når du ser dem bruke internett av personlige årsaker. Hvis de fortsetter med det, kan du ta disiplinærtiltak mot dem.