Hva er leveranser?

I næringslivet er en leveranse et produkt eller en tjeneste som leveres til en kunde, klient eller interessent som en del av et prosjekt eller en kontrakt. Leveranser kan være materielle eller immaterielle. Materielle leveranser er fysiske produkter som kan berøres, ses eller brukes, for eksempel en rapport, en programvareapplikasjon eller et designet produkt. Immaterielle … Les mer

Produktlivssyklus Forklart: Stadium og eksempler

Produktets livssyklus: hva det er, stadier og eksempler Hva er produktets livssyklus til Nokia? Produktets livssyklus til Nokia kan deles inn i fire hovedfaser: 1) Introduksjon: Dette er fasen hvor produktet først introduseres på markedet. Hovedmålene i denne fasen er å skape bevissthet og forståelse for produktet, og å generere innledende salg. 2) Vekst: Dette … Les mer

Walmart-effekten

«Walmart-effekten» er den økonomiske påvirkningen lokalsamfunn opplever når en Walmart-butikk åpner. Effekten er typisk negativ, ettersom små bedrifter blir drevet ut av virksomheten av konkurransen fra Walmart. Dette kan føre til tap av arbeidsplasser og en nedgang i det lokale skattegrunnlaget. Effekten kan også være positiv, ettersom Walmart bringer nye arbeidsplasser og investeringer til samfunnet. … Les mer

Belly Up

Begrepet «magen opp» er mest brukt for å beskrive en virksomhet som har mislyktes eller er i ferd med å mislykkes. Det kan også brukes til å beskrive et selskap som sliter økonomisk. Vil du gå nederlandsk betydning? Ja, jeg vil gjerne gå nederlandsk, noe som betyr at hver person betaler for sine egne utgifter. … Les mer

Typer og fordeler ved selvstendig næringsvirksomhet

. Hva er fordelene med selvstendig næringsdrivende? Hva er fordelene med selvstendig næringsdrivende? Selvstendig næringsdrivende har en rekke fordeler, inkludert: • Du er din egen sjef – Dette betyr at du har friheten til å ta dine egne beslutninger, sette dine egne timer og jobbe så lite eller så mye du vil. . • Du … Les mer

Cyberslacking

Cyberslacking er handlingen med å bruke arbeidstid til personlige formål, som å surfe på internett, handle eller sjekke sosiale medier. Det kan også referere til å bruke arbeidsressurser for personlig vinning, for eksempel å skrive ut personlige dokumenter eller foreta personlige telefonsamtaler. Cyberslacking kan føre til redusert produktivitet og kan være kostbart for bedrifter hvis … Les mer

Hvordan tredjepartstransaksjoner fungerer

Tredjepartstransaksjoner er de der et selskap inngår kontrakter med et annet selskap for å levere varer eller tjenester til sine kunder. Den vanligste typen tredjepartstransaksjoner er når et selskap inngår kontrakter med et annet selskap for å levere varer eller tjenester til sine kunder. I denne typen ordninger er selskapet som leverer varene eller tjenestene … Les mer

De forskjellige typene små og mellomstore bedrifter (SMB) rundt om i verden

Hva er en SMB? En SMB er en liten eller mellomstor bedrift. Disse virksomhetene er vanligvis definert av antall ansatte og/eller årlig omsetning. Hva er de 5 typene småbedrifter? 1. Tjenestebedrifter yter en tjeneste til sine kunder, for eksempel landskapsarbeid, reparasjoner eller rådgivning. 2. Detaljhandelsbedrifter selger produkter til kunder, for eksempel klær, bøker eller maskinvare. … Les mer