Pengepost

En pengepost er en hvilken som helst gjenstand som kan kvantifiseres i form av penger. Dette inkluderer poster som kontanter, investeringer, fordringer, gjeld og anleggsmidler. Pengeposter er viktige i regnskapet fordi de lett kan konverteres til kontanter, noe som gjør dem til en nøkkelkomponent i regnskapet. Hva er pengevilkår? Pengevilkår er de som er knyttet … Les mer

Ruppkjøpsalternativ

En kjøpsopsjon er en opsjon som lar innehaveren kjøpe en eiendel til en pris som er under gjeldende markedsverdi. Denne typen opsjoner brukes ofte i corporate finance, og kan brukes til å kjøpe eiendeler som aksjer, eiendom eller bedrifter. Røytekjøpsopsjoner kan brukes til å kjøpe eiendeler som er undervurdert, eller til å kjøpe eiendeler som … Les mer

Cyberslacking

Cyberslacking er handlingen med å bruke arbeidstid til personlige formål, som å surfe på internett, handle eller sjekke sosiale medier. Det kan også referere til å bruke arbeidsressurser for personlig vinning, for eksempel å skrive ut personlige dokumenter eller foreta personlige telefonsamtaler. Cyberslacking kan føre til redusert produktivitet og kan være kostbart for bedrifter hvis … Les mer

Hva er kjøpssted (POP) i markedsføring?

Kjøpssted (POP) er stedet i en butikk der en kunde foretar en transaksjon med selgeren. Det er også punktet der en kunde bestemmer seg for om han skal kjøpe et produkt eller ikke. For mange forhandlere er kjøpsstedet den viktigste delen av butikken, da det er siste mulighet til å foreta et salg. Det er … Les mer