Conversion Premium

En "konverteringspremie" er premien som innehaveren av en konvertibel note mottar når de konverterer sin note til egenkapital. Overkursen beregnes som differansen mellom konverteringskursen på obligasjonen og gjeldende markedskurs på aksjen. For eksempel, hvis en konvertibel seddel har en konverteringspris på $10 per aksje og gjeldende markedspris på aksjen er $20 per aksje, vil innehaveren av seddelen motta en konverteringspremie på $10 per aksje.

Hvordan beregner du konverteringspremie per aksje?

Forutsatt at du refererer til en konvertibel seddel, er konverteringspremien prosentandelen som konverteringskursen overstiger den opprinnelige emisjonskursen på verdipapiret.

For eksempel, hvis et selskap utsteder en konverterbar seddel på 1000 USD med en konverteringspremie på 5 %, vil konverteringsprisen være 1050 USD. Dette betyr at innehaveren av seddelen kan konvertere gjelden sin til egenkapital til en pris på $ 1050 per aksje.

Hva er konverteringsforholdet til en konvertibel obligasjon? En konvertibel obligasjon er en type obligasjon som kan konverteres til aksjer i det utstedende selskapet. Konverteringsforholdet er antall aksjer som kan mottas for hver obligasjon som konverteres. For eksempel, hvis en obligasjon har et konverteringsforhold på 1:10, kan en obligasjon konverteres til 10 aksjer.

Hvordan beregner du konverteringsverdi?

Forutsatt at du spør om en konvertibel seddel, er det noen forskjellige måter å beregne konverteringsverdien på.

Den første måten er å ganske enkelt ta hovedbeløpet på seddelen og gange den med konverteringsprisen. Så hvis du har en $100.000 konvertibel seddel med en konverteringspris på $10 per aksje, vil konverteringsverdien være $1.000.000.

En annen måte å beregne konverteringsverdien på er å ta hovedbeløpet på seddelen og dele den på konverteringsforholdet. Så hvis du har en $100 000 konvertibel seddel med et konverteringsforhold på 10, vil konverteringsverdien være $10 per aksje.

Til slutt kan du også beregne konverteringsverdien ved å ta renten på seddelen og gange den med konverteringsprisen. Så hvis du har en $100 000 konvertibel seddel med en rente på 10 % og en konverteringspris på $10 per aksje, vil konverteringsverdien være $100 000.

Generelt vil konverteringsverdien være et sted mellom hovedstolen på seddelen og renten på seddelen, avhengig av de spesifikke vilkårene for seddelen.

Hva er en salgskonverteringsfrekvens?

En salgskonverteringsrate er prosentandelen av salget som konverteres til kunder.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke en bedrifts salgskonverteringsrate, inkludert kvaliteten på salgsteamet, effektiviteten til salgsprosessen, attraktiviteten til produktet eller tjenesten og markedets konkurranseevne. Er konvertible obligasjoner det samme som konvertible obligasjoner? Konvertible sertifikater er en type kortsiktig gjeld som kan konverteres til egenkapital på et senere tidspunkt. Konvertible obligasjoner er en type langsiktig gjeld som kan konverteres til egenkapital på et senere tidspunkt. Konvertible sedler brukes vanligvis av startups for å skaffe seed- eller tidligfasekapital, mens konvertible obligasjoner vanligvis brukes av større selskaper for å skaffe vekstkapital.