Conversion Premium

En «konverteringspremie» er premien som innehaveren av en konvertibel note mottar når de konverterer sin note til egenkapital. Overkursen beregnes som differansen mellom konverteringskursen på obligasjonen og gjeldende markedskurs på aksjen. For eksempel, hvis en konvertibel seddel har en konverteringspris på $10 per aksje og gjeldende markedspris på aksjen er $20 per aksje, vil innehaveren … Les mer