Competitive Intelligence: Analyser Your Business Rivals

. How to Conductive Intelligence on Your Business Rivals

Hvordan bruker du konkurransedyktig intelligens?

Konkurransedyktig intelligens (CI) er innsamling og analyse av informasjon om et selskaps konkurrenter. Det er et strategisk verktøy som kan brukes til å ta forretningsbeslutninger, vurdere muligheter og trusler og utvikle markedsførings- og salgsstrategier.

Det finnes en rekke måter å samle CI på, inkludert online undersøkelser, delta på messer og konferanser, abonnere på bransjepublikasjoner og gjennomføre markedsundersøkelser. Når informasjonen er samlet inn, må den analyseres for å identifisere mønstre, trender og muligheter. Denne analysen kan utføres ved hjelp av en rekke metoder, inkludert SWOT-analyse, forretningsmodellanalyse og Porters Five Forces-analyse.

Informasjonen som samles inn gjennom CI kan brukes til å ta informerte beslutninger om et selskaps forretningsstrategi. Det kan også brukes til å utvikle markedsførings- og salgsstrategier som vil hjelpe et selskap med å få et konkurransefortrinn.

Hva er en kompetitiv etterretningsrapport?

En konkurransemessig etterretningsrapport er et formelt dokument som inkluderer analyser og informasjon om et selskaps konkurrenter. Rapporten bør identifisere nøkkelkonkurrentene, deres styrker og svakheter, og eventuelle potensielle trusler eller muligheter. Rapporten skal også gi innsikt i hvordan selskapet best kan konkurrere mot sine rivaler.

Hva er to ting konkurransedyktig intelligens bør oppnå?

Det er to hovedmål som konkurransedyktig intelligens bør oppnå:

1. Forstå hva konkurrentene dine gjør for å ligge foran dem
2. Forstå dine egne styrker og svakheter for å ta bedre forretningsbeslutninger
* * For å nå disse målene, må konkurrerende etterretningsanalytikere være i stand til å samle inn og analysere data fra en rekke kilder. Disse dataene kan komme fra offentlige kilder, som økonomiske rapporter og pressemeldinger, eller fra mer private kilder, som kundeundersøkelser eller medarbeidersamtaler. Når dataene er samlet inn, må de analyseres for å identifisere trender og mønstre som kan brukes til å informere forretningsbeslutninger. Hva inkluderer konkurransedyktig intelligens? Konkurransedyktig intelligens inkluderer en rekke aktiviteter designet for å hjelpe bedrifter med å få en forståelse av sine konkurrenter. Dette kan inkludere aktiviteter som å overvåke markedsføringsaktivitetene deres, analysere deres økonomiske data og spore produktutviklingen deres. Konkurransedyktig intelligens kan også innebære å gjennomføre kundeundersøkelser og intervjuer for å samle innsikt i deres behov og preferanser.

Hva er metodene for konkurranseanalyse?

Det finnes flere metoder for konkurranseanalyse, som alle har som mål å gi virksomheter en bedre forståelse av sine konkurrenter og markedet de opererer i. De vanligste metodene er Porters Five Forces-analyse, det ressursbaserte synet og SWOT-analyse.

Porters Five Forces er et rammeverk som analyserer konkurransenivået i en bransje og identifiserer nøkkelfaktorene som bestemmer konkurranseintensiteten. Rammeverket ble utviklet av Michael Porter, en professor ved Harvard Business School, og har vært et populært verktøy for bedrifter i mange år.

Det ressursbaserte synet er et rammeverk som ser på de interne ressursene og evnene til et firma og hvordan de kan brukes til å skape et konkurransefortrinn. Rammeverket er utviklet av Boston Consulting Group og er et populært verktøy for strategikonsulenter.

SWOT-analyse er et verktøy som bedrifter bruker for å identifisere sine styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det er et populært verktøy for bedrifter i alle størrelser og brukes ofte sammen med andre metoder, for eksempel Porters Five Forces eller det ressursbaserte synet.