Chartered Financial Analyst (CFA)

A Chartered Financial Analyst (CFA) er en profesjonell betegnelse gitt av CFA Institute, en internasjonal organisasjon av finansanalytikere. CFA-betegnelsen regnes som gullstandarden for finansanalytikere og er anerkjent av arbeidsgivere i finansnæringen. For å få CFA-betegnelsen, må kandidatene bestå tre eksamener, som hver dekker et annet finansområde. Eksamenene administreres av CFA Institute og tilbys to ganger i året.

Hvor langt er CFA-kurset?

CFA-kurset er delt inn i tre nivåer, hvor hvert nivå tar omtrent ett år å fullføre. Det første nivået, kjent som CFA Institute Investment Foundations Program, er designet for å gi enkeltpersoner en grunnleggende forståelse av investeringsindustrien. Det andre nivået, kjent som CFA-programmet, er designet for å gi enkeltpersoner en mer inngående forståelse av investeringsbransjen. Det tredje nivået, kjent som CFA Institute Advanced Topics in Finance, er designet for å gi enkeltpersoner en mer avansert forståelse av investeringsbransjen. Hva er forventet lønn på CFA nivå 3? Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da lønn kan variere mye avhengig av en rekke faktorer, som beliggenhet, arbeidsgiver, erfaring og mer. Imidlertid, ifølge CFA Institute, er median grunnlønn for CFA-certeholdere 144 000. Hvor mange års kurs er CFA? CFA-programmet består av tre nivåer, som hvert tar ett år å fullføre. Hva er minimumslønnen til CFA? Det er ingen minimumslønnskrav for CFA-sertifisering. Imidlertid må kandidater ha fire års yrkeserfaring (eller en kombinasjon av profesjonell og kollegial arbeidserfaring på totalt minst fire år) før de kan gå opp til CFA-eksamenene.

Øker CFA lønnen din? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden det kan variere avhengig av en rekke faktorer, for eksempel din erfaring, ferdigheter og plassering. Men å tjene CFA-legitimasjonen din kan absolutt gi karrieren din et løft og hjelpe deg med å tjene en høyere lønn. I følge en fersk undersøkelse er median grunnlønn for CFA-befraktere 000.