Kunnskapsorgan (BOK)

CFA Institute definerer kunnskapsgrunnlaget (BOK) som «settet med emner som er testet på CFA-programeksamenen.» CFA Institute Standards of Practice Handbook bruker også begrepet «body of knowledge» for å referere til kroppen av etiske og profesjonelle standarder som CFA Institute-medlemmer forventes å kjenne til og følge. Kan jeg fullføre CFA om 2 år? Svaret er teknisk … Les mer

Kategorier CFA

Chartered Financial Analyst (CFA)

A Chartered Financial Analyst (CFA) er en profesjonell betegnelse gitt av CFA Institute, en internasjonal organisasjon av finansanalytikere. CFA-betegnelsen regnes som gullstandarden for finansanalytikere og er anerkjent av arbeidsgivere i finansnæringen. For å få CFA-betegnelsen, må kandidatene bestå tre eksamener, som hver dekker et annet finansområde. Eksamenene administreres av CFA Institute og tilbys to ganger … Les mer

Kategorier CFA