Off-The-Run Treasury

Off-the-run statspapirer er de som ikke er de sist utstedte obligasjonene med en bestemt løpetid. De er vanligvis billigere enn on-the-run verdipapirer fordi de ikke handles like aktivt. Hvordan beregner du besparelser på kjørehastigheten? Forutsatt at du spør om det amerikanske finansmarkedet, kan løpsrentebesparelsene beregnes ved å bruke følgende formel: Sparing = Pålydende x (1 … Les mer

Curve Steepener Trade

En brattere kurvehandel er en investeringsstrategi som innebærer å kjøpe langsiktige obligasjoner og selge kortsiktige obligasjoner for å tjene på en renteøkning. Denne handelen er basert på forutsetningen om at langsiktige renter vil stige i et raskere tempo enn kortsiktige renter. For å utføre en brattere kurvehandel, må investoren først identifisere avkastningskurven. Rentekurven er en … Les mer

Hva er en statskassekvittering?

En statskassekvittering er et dokument som beviser at innehaveren har betalt staten for en statsobligasjon. Kvitteringen er også bevis på eierskap til obligasjonen. Hva er obligasjonsterminstruktur? Begrepet struktur av obligasjoner refererer til forholdet mellom obligasjonspriser og forfallsdatoer. Begrepsstrukturen kan representeres grafisk med en rentekurve, som viser avkastningen til obligasjoner med forskjellige løpetider. Begrepet struktur er … Les mer

The Taper Tantrum i 2013 var et resultat av Federal Reserves kunngjøring om at den ville begynne å trappe ned sitt program for kvantitative lettelser

Dette førte til et salg i obligasjonsmarkedet og en økning i renten.. The Taper Tantrum of 2013: What It Is and What Caused It Hvordan nedtrapping påvirker aksjemarkedet? Federal Reserves Open Market Committee (FOMC) bestemmer målrenten for føderale fond. Federal funds-renten er satsen som innskuddsinstitusjoner låner ut saldo i Federal Reserve til andre innskuddsinstitusjoner over … Les mer

On-The-Run Treasury

«On-the-run» refererer til det sist utstedte statspapiret i en bestemt løpetid. Avkastningen på on-the-run statsobligasjoner er generelt lavere enn avkastningen på tilsvarende, men eldre, verdipapirer fordi investorer er villige til å betale en premie for likviditeten og større omsettelighet av on-the-run verdipapirer. Hva er G-spredning? G-spreaden er forskjellen mellom avkastningen på en statsobligasjon og avkastningen … Les mer

Hva er statspapirer?

T-Bills, T-Bonds og mer… Hva er statspapirer? T-Bills, T-Bonds og mer. Hva er de 7 typene obligasjoner? Statsobligasjoner utstedes av den føderale regjeringen og regnes som en av de sikreste investeringene som er tilgjengelige. De er delt inn i syv typer: 1. Statskasseveksler: Dette er kortsiktige obligasjoner med løpetid på ett år eller mindre. De … Les mer