Anvendt økonomi Definisjon

Anvendt økonomi er en gren av økonomi som bruker økonomisk teori og prinsipper for å løse problemer i den virkelige verden. Det er opptatt av anvendelsen av økonomisk teori på problemene med økonomisk politikk. Hva er kurs i anvendt økonomi? Anvendt økonomi er en gren av økonomi som bruker økonomisk teori og kvantitative metoder for … Les mer

On-The-Run Treasury

«On-the-run» refererer til det sist utstedte statspapiret i en bestemt løpetid. Avkastningen på on-the-run statsobligasjoner er generelt lavere enn avkastningen på tilsvarende, men eldre, verdipapirer fordi investorer er villige til å betale en premie for likviditeten og større omsettelighet av on-the-run verdipapirer. Hva er G-spredning? G-spreaden er forskjellen mellom avkastningen på en statsobligasjon og avkastningen … Les mer