Sight Draft

Et sikteutkast er en type utkast som skal betales så snart det er presentert for trekkeren. Dette betyr at trekkmottakeren må betale trekkbeløpet på stedet, eller innen svært kort tid. Synsutkast brukes ofte i internasjonal handel, der den ene parten kanskje ikke kjenner eller stoler på den andre parten godt nok til å gi kreditt. … Les mer

Hva er statspapirer?

T-Bills, T-Bonds og mer… Hva er statspapirer? T-Bills, T-Bonds og mer. Hva er de 7 typene obligasjoner? Statsobligasjoner utstedes av den føderale regjeringen og regnes som en av de sikreste investeringene som er tilgjengelige. De er delt inn i syv typer: 1. Statskasseveksler: Dette er kortsiktige obligasjoner med løpetid på ett år eller mindre. De … Les mer