Hva er en kile i teknisk analyse?

En kile er et teknisk analysemønster som skapes når prisen på en eiendel beveger seg mellom to trendlinjer som går i motsatte retninger. Den øvre trendlinjen opprettes ved å koble sammen eiendelens høydepunkter, mens den nedre trendlinjen opprettes ved å koble sammen eiendelens lavpunkter. Mønsteret anses som komplett når prisen bryter ut av kilen i … Les mer

Hvordan innbetalt tilleggsforsikring fungerer

Innbetalt tilleggsforsikring er en type livsforsikring som lar forsikringstakeren foreta ytterligere premiebetalinger for å øke dødsfordelen til polisen. Forsikringstakeren kan foreta disse tilleggsutbetalingene når som helst, og de trenger ikke å gjøres med jevne mellomrom. Når forsikringstaker dør, utbetales den økte dødsfallsytelsen til de begunstigede. Hva er friverdi i livsforsikring? Innbetalt verdi er kontantverdien av … Les mer