Hva er en diamanttoppformasjon?

En diamanttoppformasjon er et teknisk analysediagram som skapes når prisen på en eiendel danner to topper på omtrent samme nivå, med den andre toppen litt lavere enn den første. Dette mønsteret anses å være et bearish reverseringssignal, da det indikerer at eiendelens pris er i ferd med å miste fart og sannsynligvis vil gå lavere i fremtiden.

Er utvidelsesformasjonen bullish?

Utvidelsesformasjoner er ikke i seg selv bullish eller bearish. Snarere er de et tegn på at markedet blir mer volatilt og at prisene handler i et bredere spekter. Dette kan tolkes som et tegn på at markedet blir mer usikkert, og at prisene kan bevege seg i begge retninger på kort sikt.

Hva er et diamantbunnmønster?

Et diamantbunnmønster er et teknisk analysekartmønster som brukes til å forutsi en bullish reversering i prisen på en eiendel. Mønsteret skapes når prisen på en eiendel danner en serie med lavere nedturer og lavere høyder, og skaper en diamantform på diagrammet. Mønsteret anses som komplett når prisen bryter ut over motstanden skapt av høydene, og signaliserer en potensiell reversering.

Hvordan kan du fortelle en bullish trend?

En bullish trend er typisk preget av høyere høyder og høyere nedturer. I en opptrend er hver påfølgende topp høyere enn den forrige toppen, og hver påfølgende bunn er høyere enn den forrige bunnen. Dette indikerer at den underliggende sikkerheten øker i styrke og at kjøpere er villige til å betale stadig høyere priser. Hva er bullish divergens? Bullish divergens oppstår når prisen på en eiendel gjør lavere nedturer, men den tilsvarende indikatoren gjør høyere nedturer. Dette indikerer at det nedadgående kursmomentumet svekkes, og det er et potensial for at prisen snur kursen og begynner å bevege seg oppover. Hvordan kan du fortelle bullish divergens? Bullish divergens oppstår når prisen på en eiendel gjør nye nedturer mens indikatoren gjør høyere nedturer. Dette viser at det underliggende momentumet begynner å skifte fra bearish til bullish.