Introduksjon til Valued Policy Law (VPL) Definisjon

Verdisert poliselov (VPL) er en lov som bestemmer at, i tilfelle totalt tap av eiendom forsikret under en polise, vil forsikringsselskapet betale forsikringstakeren pålydende verdi av polisen, uavhengig av den faktiske verdien av eiendommen. For å samle inn under en VPL må forsikringstaker bevise at eiendommen faktisk ble ødelagt. Bevisbyrden ligger på forsikringstakeren for å … Les mer

Hvordan sparekontoer fungerer

Sparekontoer: Hvordan fungerer de. Hva er de 4 typene penger? 1. Tradisjonelle sparekontoer – Dette er den vanligste typen sparekonto og tilbyr vanligvis relativt lave renter. Imidlertid kan de tilby noen tilleggsfordeler som en registreringsbonus eller minibanktilgang. 2. Høyavkastningssparekontoer – Disse kontoene tilbyr høyere renter enn tradisjonelle sparekontoer, noe som gjør dem til et godt … Les mer

Hva er en frakt?

Begrepet frakt gir opphav til forskjellige betydninger, som alle refererer til transport. Imidlertid refererer den mest populære betydningen til transport av varer til sjøs og ved bruk av skip og maritime fasiliteter som kan tillate det. På den annen side, som vi har sagt, kan gods bety andre ting: Det refererer også til prosessen med … Les mer

Kategorier F