Tax Identification Number (TIN) Definisjon, typer og hvordan du får en

Hva er et skatteidentifikasjonsnummer (TIN)? Et skatteidentifikasjonsnummer (TIN) er et unikt nummer som tildeles enkeltpersoner og bedrifter av Internal Revenue Service (IRS) for skatteformål. TIN-er brukes til å identifisere skattebetalere og spore skatteforpliktelser. Det finnes flere typer TIN-er, inkludert personnummer (SSN), arbeidsgiveridentifikasjonsnummer (EIN) og individuelle skattebetalers identifikasjonsnumre (ITIN). TIN-er kan fås fra IRS eller fra … Les mer

Hva er kjedetransaksjoner?

On-chain-transaksjoner er de som registreres på blokkjeden. Dette i motsetning til transaksjoner utenfor kjeden, som ikke registreres på blokkjeden. Transaksjoner i kjeden er permanente og kan ikke reverseres, mens transaksjoner utenfor kjeden kan reverseres eller kanselleres. På grunn av dette anses transaksjoner i kjeden for å være sikrere. Det kan imidlertid ta lengre tid å … Les mer