IRS-publikasjon 503: Child Care Expenses

. IRS-publikasjon 503: Child and Dependent Care Expenses Denne publikasjonen fra Internal Revenue Service (IRS) gir informasjon om hvilke utgifter som anses som kvalifisert for barnet og skattefradrag for avhengig omsorg. Hva er eksempler på utgifter til barnepass? Det er mange eksempler på utgifter til barnepass, men de kan generelt deles inn i to kategorier: … Les mer