Halvsterk formeffektivitetsdefinisjon

Den semi-sterke formeffektivitetsdefinisjonen antyder at all offentlig tilgjengelig informasjon gjenspeiles fullt ut i et verdipapirs pris. Dette betyr at gjeldende markedspris på et verdipapir reflekterer all relevant informasjon som er offentlig tilgjengelig. Den halvsterke formen for effektivitet er sterkere enn den svake formen, som kun sier at tidligere priser gjenspeiles i dagens priser. Den halvsterke … Les mer

Definisjon av prosjektert nytteforpliktelse (PBO)

En Projected Benefit Obligation (PBO) er et mål på en pensjonsplans forpliktelse for fremtidige ytelser opptjent av ansatte på målingsdatoen. PBO er nåverdien av alle ytelser som ansatte har opptjent på målingsdatoen, forutsatt at de ansatte forblir aktive deltakere i planen til de går av med pensjon. PBO-beregningen er viktig for sponsorer og aktuarer for … Les mer