Typer og eksempler på direkte utenlandske investeringer (FDI)

Typer og eksempler på utenlandske direkte investeringer (FDI) Hva er typene internasjonale investeringer? Det er fire hovedtyper av internasjonale investeringer: 1. Direkte utenlandske investeringer (FDI): Dette er når et selskap utvider sin virksomhet til et annet land ved å etablere et datterselskap eller kjøpe et eksisterende selskap. 2. Porteføljeinvestering: Dette er når en investor kjøper … Les mer

Certificate of Participation (COP)

Et deltakelsesbevis (COP) er en type gjeldsinstrument som brukes av statlige og lokale myndigheter i USA for å finansiere offentlige kapitalprosjekter. COP-er ligner på obligasjoner, men skiller seg ved at obligasjoner er utstedt av regjeringer og COP-er er utstedt av spesialformål opprettet av regjeringer for å finansiere spesifikke prosjekter. Inntektene fra salg av COP-er brukes … Les mer

Lame Duck Definisjon

En «lame and» er et begrep som brukes for å beskrive et selskap eller individ som ikke lenger er i stand til å utføre sine oppgaver effektivt. Dette kan skyldes en rekke årsaker, for eksempel pensjonering, oppsigelse eller oppsigelse. Begrepet brukes ofte i næringslivet for å beskrive et selskap som sliter økonomisk og ikke klarer … Les mer