Hva er en internasjonal depotbevis (IDR)?

En internasjonal depotbevis (IDR) er et omsettelig instrument som representerer eierskap av utenlandske verdipapirer som holdes av en depotbank eller depotbank. IDR-er handles på en lokal børs og gir utenlandske investorer en måte å investere i utenlandske selskaper uten å måtte gå gjennom prosessen med direkte kjøp og salg av de underliggende verdipapirene. IDR er … Les mer

Regel T (Reg T)

Forskrift T er et sett med regler som regulerer forlengelse av kreditt fra megler-forhandlere til kunder for kjøp av verdipapirer. Forordningen er utformet for å beskytte investorer ved å sikre at meglere kun gir kreditt til kunder som har råd til å betale tilbake. Forskriften pålegger også meglere å gi kundene viss informasjon om risikoen … Les mer