Hva er et forgylt fond?

Et forgylt fond er et investeringsfond som investerer i statsobligasjoner, også kjent som gull. Gilts er gjeldspapirer utstedt av staten for å finansiere driften. De utstedes vanligvis for en periode på 10 år eller mer og tilbyr en fast rente. Gilt-fond tilbyr investorer en måte å investere i statsobligasjonsmarkedet uten å måtte kjøpe individuelle obligasjoner. … Les mer

Capital Consumption Allowance (CCA) Definisjon

Kapitalforbruksgodtgjørelsen, eller CCA, er et fradrag bedrifter kan ta mot inntekten for slitasje på kapitalutstyr og bygninger. CCA kalles også noen ganger «avskrivningsfradraget.» CCA er viktig fordi den lar bedrifter trekke fra kostnadene ved å vedlikeholde kapitalutstyr og bygninger, noe som bidrar til å holde disse eiendelene i god stand og reduserer behovet for bedrifter … Les mer

Hva er komparativ fordel?

Komparativ fordel er et økonomisk begrep som refererer til en enhets evne til å produsere en vare eller tjeneste til en lavere alternativkostnad enn konkurrentene. Med andre ord, et selskap eller land har en komparativ fordel i en bestemt vare eller tjeneste hvis den kan produsere den varen eller tjenesten mer effektivt enn konkurrentene. Konseptet … Les mer