Fordelene med strukturert finans og eksempler på strukturert finansiering

Hva er fordelene med strukturert finans? Hva er noen eksempler på strukturert finansiering? Hvordan fungerer et strukturert produkt? Et strukturert produkt er en type investering som vanligvis involverer to separate investeringer, den ene er mer risikabel enn den andre. Den mer risikable investeringen er vanligvis et derivat, for eksempel en futureskontrakt eller en kredittmisligholdsswap. Den … Les mer

Chartered Business Valuator (CBV)

En Chartered Business Valuator (CBV) er en profesjonell betegnelse gitt av Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CICBV). CICBV er den kanadiske profesjonelle organisasjonen for verdivurdering av virksomheter, som ble etablert i 1977. CBV-betegnelsen er det høyeste nivået av profesjonell sertifisering innen verdivurdering av virksomheter i Canada. For å bli en CBV, må kandidater ha … Les mer