Medieeffekt

Medieeffekten refererer til måten massemediene kan påvirke måten vi tenker, føler og oppfører oss på. Media kan ha en positiv eller negativ effekt på vår handelspsykologi. Hvis vi for eksempel ser en nyhetssak om en aksje som har mistet mye verdi, kan det være mindre sannsynlig at vi kjøper den. Eller, hvis vi ser en … Les mer

Forstå et omdreiningspunkt

Et omdreiningspunkt er et nøkkelpunkt der en handels- eller investeringsbeslutning må tas. Det er det punktet hvor de potensielle risikoene og fordelene ved beslutningen er mest jevnt balansert. Et støttepunkt kan sees på som et vendepunkt, hvoretter beslutningstakeren er forpliktet til en bestemt handlingsmåte. Det er to nøkkelaspekter for å forstå et omdreiningspunkt. Den første … Les mer

Hva er hamring av aksjehandlere?

Begrepet «hammering av aksjehandlere» refererer til aggressivt salg av et verdipapir av handelsmenn for å drive prisen ned. Dette gjøres ofte for å skape panikk blant investorer, som deretter kan utnyttes av traderne. Begrepet kan også referere til handlingen til handelsmenn som byr opp prisen på et verdipapir for å skape en falsk følelse av … Les mer

Prinsippene for atferdsfinansiering

Atferdsøkonomi er et relativt nytt felt som kombinerer psykologi og økonomi for bedre å forstå hvorfor folk tar de økonomiske beslutningene de gjør. Prinsippene for atferdsfinansiering kan brukes til å forklare hvorfor folk gjør de samme økonomiske feilene om og om igjen, hvorfor de har en tendens til å kjøpe høyt og selge lavt, og … Les mer

La fortjenesten kjøre definisjon

Når du handler, er det viktig å la fortjenesten løpe for å maksimere gevinsten. Dette betyr at når du har inngått en handel og markedet begynner å bevege seg i din favør, bør du holde på posisjonen din til trenden snur eller når et punkt hvor du bestemmer at den ikke lenger er levedyktig. Mange … Les mer

Skala inn

Begrepet «skalere inn» refererer til handlingen med å legge til en stilling som allerede er i profitt. Dette gjøres i et forsøk på å øke størrelsen på den samlede posisjonen og dermed den potensielle fortjenesten. Innskalering kan være en nyttig strategi i visse situasjoner, for eksempel når markedet viser tegn på fortsatt styrke. Det kan … Les mer

Hva er forankring?

Forankring er en kognitiv skjevhet som refererer til tendensen til å stole for sterkt på den første informasjonen vi mottar når vi tar beslutninger. Dette kan føre til dårlige beslutninger, siden vi kanskje ikke tar hensyn til all relevant informasjon når vi velger. La oss for eksempel si at du prøver å bestemme hvor mye … Les mer

Cutoff Point

Et grensepunkt er punktet der en trader bestemmer seg for å iverksette tiltak på en handel. Dette kan være punktet der traderen går inn i en handel, eller det kan være punktet der traderen bestemmer seg for å avslutte en handel. Et grensepunkt er vanligvis basert på en teknisk analyse av markedet, eller på en … Les mer