Hva er hamring av aksjehandlere?

Begrepet «hammering av aksjehandlere» refererer til aggressivt salg av et verdipapir av handelsmenn for å drive prisen ned. Dette gjøres ofte for å skape panikk blant investorer, som deretter kan utnyttes av traderne. Begrepet kan også referere til handlingen til handelsmenn som byr opp prisen på et verdipapir for å skape en falsk følelse av … Les mer

Hva er en splittelse?

Den økonomiske betydningen av Split er en justering gjort til verdien av handlinger av et selskap, uten å endre sammensetningen av aksjonærene. Dette er en reduksjon i verdien på hver aksje og øker antallet, med respekt for den monetære andelen av investorer. Det er også kjent som aksjesplitt. Med splittelsen endres ikke kapitalaksjen i selskapet, … Les mer

Kategorier D