Betydningen, typene, eksempler og kritikk av sosialt ansvar i næringslivet

Bedriftens samfunnsansvar: Definisjon, typer, eksempler, fordeler og ulemper. Hva er typene sosialt ansvar i næringslivet? Det er fire hovedtyper av samfunnsansvar i næringslivet: 1. Miljøansvar 2. Etisk ansvar 3. Filantropisk ansvar 4. Samfunnsansvar Hver av disse typer sosialt ansvar har sitt eget unike sett med utfordringer og muligheter. 1. Miljøansvar Miljøansvar refererer til en virksomhets … Les mer

Hva er ringepenger?

Ringepenger refererer til kortsiktige lån som vanligvis brukes av bedrifter for å dekke driftsutgifter. Lånene tilbakebetales vanligvis innen få dager eller uker, og rentene er generelt høyere enn for langsiktige lån. Ringepenger brukes vanligvis av bedrifter som har problemer med kontantstrøm eller trenger å dekke uventede utgifter. Hva er grensen for oppbevaring av kontanter i … Les mer

Hva er en cap?

Et «tak» er en grense for renteøkningen for et boliglån med justerbar rente (ARM). Det beskytter låntakeren mot drastiske økninger i renten, men det beskytter ikke mot mer gradvise økninger. Hvilken sertifisering er cap? Mortgage Bankers Association (MBA) tilbyr betegnelsen Certified Mortgage Banker (CMB) til profesjonelle boliglån som ønsker å demonstrere sin erfaring og kunnskap … Les mer

Hva er Alpha Jensen?

Jensens Alpha eller Jensens Alpha er en indikator som måler en investeringsporteføljeforvalters evne til å levere avkastning over det risikojusterte referanseindekset det indikerer. Med andre ord handler det om å sammenligne forskjellen et fond eller portefølje oppnår med et benchmark med samme risiko. Hvis vi sammenligner det med en fra Spania, ville det vært med … Les mer

Kategorier A