Bak plansponsorer

En plansponsor er den juridiske enheten som etablerer og vedlikeholder en pensjonsordning. Plansponsoren er vanligvis arbeidsgiveren når det gjelder en pensjonsordning på arbeidsplassen, men kan også være en arbeidstakerorganisasjon, for eksempel en fagforening. Plansponsor er ansvarlig for at planen er i samsvar med gjeldende lover og regler. Begrepet «bak plansponsorer» refererer til det faktum at … Les mer