Hvordan eiendomsforsikring gir eiere beskyttelse

Når du kjøper en eiendomsforsikring, kjøper du beskyttelse for ditt hjem eller virksomhet i tilfelle skade eller ødeleggelse. Mengden dekning du kjøper avgjør hvor mye beskyttelse du har. En eiendomsforsikring vil dekke kostnadene ved å reparere eller gjenoppbygge hjemmet eller bedriften din, opp til grensen for polisen din. Hvis du har et boliglån på eiendommen … Les mer

Dekker huseierforsikring brannskader?

Huseiere forsikringsdekning: Når brannforsikring ikke er nok Hvorfor avvises brannforsikringskrav? Det kan være mange grunner til at et brannforsikringskrav kan bli avvist. Den vanligste årsaken er at brannårsaken ikke dekkes av forsikringen. For eksempel, hvis brannen ble forårsaket av en påsettelse, vil de fleste forsikringer ikke dekke skadene. Andre vanlige årsaker til avslag inkluderer: -Forsikringstakeren … Les mer

Varsel om ikke-ansvar

Et varsel om ansvarsfraskrivelse er et varsel som typisk sendes av et forsikringsselskap til en forsikringstaker etter at selskapet har fastslått at forsikringstaker ikke er ansvarlig for et krav. Dette varselet kan sendes etter en undersøkelse av et krav, eller det kan sendes etter at forsikringsselskapet har gjennomgått polisen og fastslått at polisen ikke dekker … Les mer

Hva er en forlatelsesklausul?

En oppsigelsesklausul er en bestemmelse i en boligforsikring som gjør det mulig for forsikringstakeren å motta en delvis refusjon av premien hvis de kansellerer forsikringen tidlig. Denne refusjonen beregnes vanligvis basert på antall måneder som gjenstår av polisen. Hva er et forlatt krav? Et forlatt krav er et krav som ikke er gjort krav på … Les mer

Floater Insurance

Flyteforsikring er forsikring som dekker eiendom som ikke er permanent knyttet til hjemmet ditt, for eksempel smykker, kunst eller elektronikk. Det er vanligvis kjøpt som en påtegning til din huseiers forsikring. Hva er påtegning i boligforsikring? En påtegning er et tillegg eller en endring i boligforsikringen din som endrer dekningsvilkårene. Påtegninger kan brukes til å … Les mer

Fjerningsforsikring

Avfallsforsikring er en type boligforsikring som hjelper til med å dekke kostnadene ved å fjerne rusk fra boligen din ved dekket tap. Denne typen forsikring kan bidra til å dekke kostnadene ved å ansette en profesjonell avfallsfjerningstjeneste, samt kostnadene ved å leie eller kjøpe utstyret som trengs for å fjerne rusk på egen hånd. Hva … Les mer

Teppeforsikring

Fellesforsikring er en type forsikring som gir dekning for et bredt spekter av risikoer. Den kan brukes til å forsikre et hjem, en bedrift eller et kjøretøy. Samlet forsikring kan være svært nyttig for å beskytte mot en rekke risikoer, men det er viktig å forstå grensene for dekning før du kjøper en polise. Hvilken … Les mer

Bak First-Tap Policy

En bak første tapspolise er en type forsikring som erstatter forsikringstakeren for tap som overstiger egenandelsbeløpet, opp til en spesifisert grense. Forsikringen utbetales etter at forsikringstaker har betalt egenandelen, og opp til polisens grense. Hva kalles muligheten for at en uheldig hendelse resulterer i tap? Det er mange mulige årsaker til tap som kan ramme … Les mer