Fjerningsforsikring

Avfallsforsikring er en type boligforsikring som hjelper til med å dekke kostnadene ved å fjerne rusk fra boligen din ved dekket tap. Denne typen forsikring kan bidra til å dekke kostnadene ved å ansette en profesjonell avfallsfjerningstjeneste, samt kostnadene ved å leie eller kjøpe utstyret som trengs for å fjerne rusk på egen hånd. Hva … Les mer